Ostutingimused ja privaatsuspoliitika

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebiportaali www.kodulaadija.ee (LIFEWELL OÜ) asukohaga Lauliku 2b, registrikood 11095819 ja portaali kasutaja (edaspidi Klient) vahelisteks õigussuhete reguleerimiseks. Registreerudes kodulaadija.ee  veebiportaali kasutajaks või teostades ostu käesolevas veebiportaalis kinnitab ostja, et on vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja on tutvunud müügitingimustega.

 1. Mõisted.

1.1 Kasutaja ehk Klient –kodulaadija.ee veebiportaalis registreeritud või registreerimata isik, kes on teostanud või teostamas ostu käesolevas veebiportaalis (internetiaadressil www.kodulaadija.ee).
1.2 www.kodulaadija.ee –  on veebiportaal, mis turundab erinevaid tooteid või teenuseid.
1.3 Teenusepakkuja – juriidiline isik, kelle tooteid või teenuseid turundatakse ja müüaksekodulaadija.ee veebiportaalis.

 1. Müügitingimused.

2.1 Veebipoes märgitud hindade valuuta on EUR (euro) ja kõik arveldused käivad selles valuutas.
2.2 Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub kliendi asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse kliendile tellimuse vormistamisel. Teave kauba kohta on esitatud veebipoes vahetult kauba juures.
2.3 Käesolevad tingimused on koostatud heas usus ja on kooskõlas heade tavadega ning Eesti Vabariigi kehtivate õigusnormidega.
2.4 kodulaadija.ee pakub teenuse eest tasumiseks järgmiseid maksevõimalusi:
2.4.1 Tasumine ülekandega arveldusarvele;
2.4.2 Tasumine sularahas kauba kättesaamisel.

 1. Tellimuse vormistamine.

3.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted tellimise nimekirja.
3.2 Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.
3.3 Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda valitud makselahenduse abil.
3.4 Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest kodulaadija.ee veebikeskkonna arvelduskontole.
3.5 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 1. Kohaletoimetamine.

4.1 Kaupu saadetakse kõikidesse Euroopa riikidesse.
4.2 Kauba saatmiskulud kannab klient ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
4.3 Eestisisesed saadetised , mis on Eestis asuvas laos , jõuavad üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul pärast raha laekumist ettevõtte pangakontole. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 5 – 10 kalendripäeva jooksul.
4.4 Kauba kohaletoimetamine kliendile sõltub kauba tarneaja pikkusest, mis on määratud kodulehel kodulaadija.ee, erandjuhtudest informeerib ettevõte klienti e-maili teel.

 1. Taganemisõigus.

5.1 Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui kliendiks on juriidiline isik.
5.2 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
5.3 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
5.4 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: Taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile info@kodulaadija.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5.5 Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
5.6 Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
5.7 Veebipood kodulaadija.ee tagastab tagastatava kauba kättesaamisel kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud.
5.8 Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
5.9 Kui klient on sõnaselgelt valinud kodulaadija.ee tellimiskeskkonna pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea kodulaadija.ee veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
5.10 Kodulaadija.ee veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 1. Pretensiooni esitamise õigus.

6.1 Veebipood kodulaadija.ee vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni 30 päeva jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile.
6.2 Sellest esimese 14 päeva jooksul asja üleandmisest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kodulaadija.ee kohustus.
6.3 Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe lintman.ee poole, saates e-kirja aadressile: info@kodulaadija.ee helistada telefonil: +372 56 236 556.
6.4 Veebipood kodulaadija.ee ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist kliendile.
6.5 Kui kodulaadija.ee veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, parandab või asendab veebipood puudusega kauba.
6.6 Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab kodulaadija.ee veebipood kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
6.7 Veebipood kodulaadija.ee vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
6.8 Kui klient ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.
6.9 Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kliendi ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
6.10 Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 1.  kodulaadija.ee õigused ja kohustused.

7.1. kodulaadija.ee ei vastuta kolmandate osapoolte poolt tekkinud võimalike tehniliste vigade pärast, mis puudutavad pangalingi maksete ebaõnnestumisi, häireid serveriteenustes, Kliendi internetiühenduse kõikumised ja teised tehnilised vead.
7.2 kodulaadija.ee-l on õigus omal vabal valikul piirata või tühistada Kliendi veebiportaali kasutamisõigust s.h muutma veebiportaalis avaldatud informatsiooni või sulgema Kliendi kasutajakonto kui Klient:
7.2.1 rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;
7.2.2 on esitanud kodulaadija.ee veebiportaalis valesid, eksitavaid või ebatäpseid andmeid;
7.2.3 levitab teadlikult valeinformatsiooni ja solvab kodulaadija.ee veebiportaali, Teenuspakkujaid või teisi inimesi.
7.2.4 kodulaadija.ee-l on õigus saata Kliendi e-posti aadressile või telefoni numbrile erinevaid kommertsteateid. Kliendil on õigus loobuda kommertsteadetest, teavitades vastavasisulisest soovist kodulaadija.ee klienditeenindust.
7.2.5 kodulaadija.ee-l on õigus katkestada pakutavat müüki, misiganes ajahetkel, sellest eraldi osapooli teavitamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või müügi muu katkemise põhjuse järel avatakse müük uuesti ja müügi esitamise võimalus jätkub.

 1. Kliendi õigused ja kohustused.

8.1 Klient kohustub esitama kodulaadija.ee veebiportaali kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid.
8.2 Klient kohustub kodulaadija.ee veebiportaali kasutama ainult käesolevate tingimuste raames nimetatud eesmärkidel ja tegema kõik endast oleneva, et mitte soodustada konto ligipääsu andmete levikut ja pettuste toime panemist.
8.3 Klient kohustub teavitama kodulaadija.ee klienditeenindust koheselt, kui tema konto ligipääsuandmed on sattunud kolmandate osapoolte valdusesse.
8.4 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:
8.4.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebiportaalis võimaldatud tehinguid;
8.4.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;
8.4.3 on teadlik ja nõustub sellega, et kodulaadija.ee veebiportaalil on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

 1. Kasutustingimuste muutmine.

9.1 kodulaadija.ee veebiportaalil on õigus muuta käesolevaid tingimusi igal ajahetkel ja sellest etteteavitamata.
9.2 Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest kodulaadija.ee veebiportaalis.

 1. Isikuandmed ja nende töötlemine.

10.1 kodulaadija.ee veebiportaal ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele.
10.2 kodulaadija.ee veebiportaal salvestab isikuandmeid üksnes digitaalsel kujul, mille privaatsuse tagamiseks ja kaitseks annab kodulaadija.ee veebiportaal endast parima.
10.3 Andmeid, mida kodulaadija.ee veebiportaal on saanud füüsilisest isikust Kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel, ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on kodulaadija.ee veebiportaalil õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
10.4 Klient annab nõusoleku isikuandmete kasutamiseks käesolevate kasutustingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Soovi korral on Kliendil õigus nõuda kodulaadija.ee veebiportaalilt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest kodulaadija.ee klienditeenindust.

 1. Lõppsätted.

11.1 kodulaadija.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja kodulaadija.ee veebiportaal lahendada läbirääkimiste teel, selle võimatuse korral pöördutakse Harju Maakohtusse.
11.2 Kliendil on õigus tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt enda kohustused kodulaadija.ee veebiportaali ees.

Privaatsuspoliitika

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebiportaali www.kodulaadija.ee (LIFEWELL OÜ) asukohaga Lauliku 2b, registrikood 11095819 ja portaali kasutaja (edaspidi Klient) vahelisteks õigussuhete reguleerimiseks. Registreerudes kodulaadija.ee  veebiportaali kasutajaks või teostades ostu käesolevas veebiportaalis kinnitab ostja, et on vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja on tutvunud müügitingimustega.

 1. Mõisted.

1.1 Kasutaja ehk Klient – kodulaadija.ee veebiportaalis registreeritud või registreerimata isik, kes on teostanud või teostamas ostu käesolevas veebiportaalis (internetiaadressil www.kodulaadija.ee).
1.2 www.kodulaadija.ee –  on veebiportaal, mis turundab erinevaid tooteid või teenuseid.
1.3 Teenusepakkuja – juriidiline isik, kelle tooteid või teenuseid turundatakse ja müüakse kodulaadija.ee veebiportaalis.

 1. Isikuandmed ja nende töötlemine.

2.1 kodulaadija.ee veebiportaal ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele.
2.2 kodulaadija.ee veebiportaal salvestab isikuandmeid üksnes digitaalsel kujul, mille privaatsuse tagamiseks ja kaitseks annab kodulaadija.ee veebiportaal endast parima.
2.3 Andmeid, mida kodulaadija.ee veebiportaal on saanud füüsilisest isikust Kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel, ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on  lintman.ee veebiportaalil õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
2.4 Klient annab nõusoleku isikuandmete kasutamiseks käesolevate kasutustingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Soovi korral on Kliendil õigus nõuda kodulaadija.ee veebiportaalilt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest kodulaadija.ee klienditeenindust.

 

LIFEWELL OÜ
Lauliku 2B, 10919 Tallinn. ESTONIA
Tel. +372 56 236 556
E-mail: info@kodulaadija.ee

a/a EE597700771002673683 LHV Pank
SWIFT HVBEE22
EE100967959

0
  0
  Ostukorv
  Ostukorv on tühiTagasi poodi